Partners van de Noord-Groningse Uitdaging

Wie zijn wij?

ComposYtum helpt bij het oplossen van lastige maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door mensen, partijen en domeinen met elkaar te verbinden. Een individu of organisatie zal immers zelden alleen de gewenste maatschappelijke impact kunnen realiseren. Mede ingegeven door verschillende belangen en percepties. ComposYtum zet daarom in op intersectorale samenwerking, als aanjager van doeltreffende verandering. Zonder daarbij individuele belangen en sectorafhankelijke kenmerken uit het oog te verliezen.

ComposYtum werkt samen met relevante partijen uit het fysiek en sociaal domein. Door bruggen te slaan tussen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties verkennen we gedeelde belangen en gemeenschappelijke doelen. Een gezamenlijke zoektocht die leidt tot passende antwoorden en duurzame oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Mensen + Verbinding = Resultaat

Want juist in het verbinden van mensen ligt de sleutel tot succes.

PUIK is een full service internetbedrijf. We zijn trots op onze Achterhoekse oorsprong en bouwen dagelijks aan nieuwe websites, webshops en webconcepten. We bouwen uitsluitend in WordPress en hosten en onderhouden alle websites zelf. Zo garanderen we snelheid, veiligheid en vindbaarheid. Onze webdesigners creëren gebruiksvriendelijke en moderne websites en onze SEO experts zijn dagelijks druk met het monitoren en verbeteren van web resultaten voor onze klanten. Daarvoor zetten we ook Adwords en Social Media campagnes in.

We worden heel blij als we dingen mogen maken en bedenken die uniek, innovatief en technisch uitdagend zijn. We nemen ons werk heel serieus en met de nodige hoeveelheid humor.

Het Hogeland is een gemeente met 49.434 inwoners in het noorden van de Nederlandse provincie Groningen. Door de uitgestrektheid van het gebied zijn er gemeentelijke vestigingen in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen. In laatstgenoemde plaats zetelen het gemeentebestuur en de gemeenteraad. 

GasTerra heeft de drie bekende pijlers van maatschappelijk ondernemen People, Planet, Profit vertaald in Gas, Groen en Groningen. De keuze voor Groningen ligt voor de hand. We vinden het belangrijk om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de lokale samenleving waarvan we deel uitmaken. Dit doen we door te participeren in verschillende projecten en initiatieven, waarbij vergroening van onze samenleving centraal staat, zoals Duurzaam Ameland en EnTranCe. Daarnaast sponsort GasTerra verschillende activiteiten op sportief, cultureel, educatief en maatschappelijk gebied.

Na de oprichting van GasTerra in 2005 lag de nadruk in het sponsoringbeleid op activiteiten en projecten die onze naamsbekendheid in de regio konden verhogen. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de financiële steun aan de Groningse professionele basketbalclub Donar. 

Inmiddels hebben we onze aandacht verlegd en richten we ons de laatste jaren steeds meer op maatschappelijke en culturele sponsoring (goede doelen). Daarnaast dragen we bij aan educatieve activiteiten, zowel met kennis als financiële middelen. De rol van ons product en ons bedrijf in de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening staat daarbij centraal. 
In dit kader zijn we in 2015 gestart met het project ‘GasTerra voor Groningen’, waarbij we onderzoeken hoe we -naast sponsoring en donaties- een bijdrage kunnen leveren aan een structurele versterking van de Groningse economie. 

Koenencom is een bureau voor strategische en creatieve marketing communicatie uit Appingedam. Bewust compact opgezet, zonder ballast en onnodige franje. Maar wel met veel bagage en ervaring in ontwikkeling van concept, creatie en content. Zowel on- als offline. 

Natuurlijk, wij bouwen websites en apps, maken brochures, logo’s, huisstijlen en andere communicatiemiddelen. Maar onze kracht schuilt vooral ook in het voortraject. Een proces van denken, uitdenken, doordenken en bijslijpen. Alles begint met een concept, het basisidee dat woord en beeld met elkaar verbindt. Het is de creatieve vertaling van uw boodschap. Het fundament onder doeltreffende communicatie. Maar eerst moeten we die boodschap zo scherp mogelijk formuleren.  

Samen met u plannen we een route die moet leiden tot een weloverwogen strategie. Waarom bestaat uw merk of organisatie? Hoe verloopt het beslissingsproces van uw (potentiële) klant? Waar liggen de kansen om de klant te raken en te overtuigen? En vooral: wat is nu de klantwaarde die u biedt? Want één ding is zeker: niet het beste product overleeft, maar de aanbieder die zijn strategie zorgvuldig afstemt op de wensen en behoeften van zijn klanten.

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO2. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Bureau van Waarde is gespecialiseerd in de relatie tussen mens en gebouwde omgeving. Bureau van waarde helpt organisaties richting kiezen en kaders formuleren bij vraagstukken op het gebied van wonen en leefbaarheid. Door het speelveld inzichtelijk te maken en pijnpunten bloot te leggen, helpt Bureau van waarde weloverwogen keuzes te maken. Daarbij hoort ook expliciet de acceptatie van datgene wat de organisatie besluit te laten liggen. Bureau van waarde zorgt daarnaast voor een vertaalslag van de richting en de kaders, waardoor keuzes echt uitgevoerd kunnen gaan worden. 

Bureau van waarde heeft vooral vooraan in het traject veel te bieden, als er nog strategische keuzes gemaakt moeten worden. Doordat er zowel oog is voor het organisatiebelang als voor de mens achter het vraagstuk, brengt Bureau van waarde nuances aan die makkelijk over het hoofd worden gezien. Daarmee helpt Bureau van waarde invulling geven aan de nieuwe verhouding tussen overheid, organisaties en samenleving. 

Bureau van waarde werkt vanuit de overtuiging dat:

  • heldere kaders nodig zijn om samen met elkaar goed in te kunnen richten;
  • principiële gesprekken noodzakelijk zijn om bewust richting te kunnen geven;
  • strategische keuzes maken daarom veel meer is dan een optelsom van concrete invullingen;
  • gedeeld eigenbelang enthousiasmeert.

Al die onderdelen komen samen in de waarde die je ergens aan hecht en ergens aan geeft.

Persoonlijke aandacht is cruciaal voor een goede dienstverlening. Binnen Kantoor Vreugdenhil hebben we er daarom bewust voor gekozen om de klant onder alle omstandigheden centraal te stellen. Het is ons doel om de klant te ontzorgen. Ook in onze activiteiten voor klanten vormt de menselijke maat uiteraard altijd het uitgangspunt. We gaan uitsluitend voor maatwerk. Rapportages, adviezen en oplossingen zijn altijd afgestemd op individuele situaties. En dat werpt zijn vruchten af, hebben we de afgelopen jaren gemerkt.

 

De Rabobank is een bank voor én door klanten. Als coöperatie voelen we ons sterk met onze klanten en leden verbonden en staan we midden in de samenleving. Daarom zetten we ons dagelijks in om de klant én zijn omgeving te versterken. Om samen de wereld beter en leefbaarder te maken. Dat noemen we: Growing a better world together.

Onze missie: Samen werken aan een betere wereld. Door maatschappelijke problemen te helpen oplossen, en door wereldwijd te werken aan meer voedselzekerheid voor de groeiende wereldbevolking. Dat is in het kort waar de Rabobank voor staat. In onze missie richten we ons op Nederland (‘Bankieren voor Nederland’) en op de wereld (‘Banking for Food’). Hieronder lees je hoe we die missie in de praktijk brengen.

Dagelijks vertrouwen in Nederland 6,5 miljoen particulieren en 800.000 bedrijven op onze diensten. Met deze klanten en leden voelen we ons sterk verbonden. Gaat het goed met hen, dan gaat het goed met Nederland en uiteindelijk ook met ons als bank. Daarom willen we zoveel mogelijk bijdragen aan welzijn en welvaart in Nederland. Door te werken aan de uitdagingen waar onze klanten en de samenleving de komende jaren voor staan.

We stimuleren onze klanten om te bouwen aan een financieel gezonde toekomst. We helpen ondernemers duurzaam te groeien en hun ambities werkelijkheid te maken. En we bouwen in gemeentes en regio’s mee aan sterke, leefbare gemeenschappen. Door onze aanwezigheid in de haarvaten van de lokale samenleving, onze financiële slagkracht, ons netwerk én onze kennis, kunnen we als geen ander bijdragen aan het Nederland van de toekomst.

HR & Loopbaanbegeleiding.
Veerkracht is wat ik bij mensen probeer te ontwikkelen. Ik denk dat je veerkracht nodig hebt om levensvreugde en werkgeluk te ervaren. Dankzij veerkracht kan een mens relativeren en dat is nodig om angst, verdriet of boosheid de baas te zijn. De handvatten die ik je bied geven je houvast in een werksituatie, maar ook in een privésituatie waarbij je ongelukkig bent en die invloed kan hebben op jouw welzijn. Vaak werkt een frisse, positieve aanpak bij de één ook door naar de ander. Ik geniet ervan om mensen positief te zien veranderen en denk dan ook dat werkgeluk en levensvreugde door veerkracht voor iedereen te behalen is.
Neem vooral eens vrijblijvend contact met me op als je met iets zit, dan kijken we naar wat voor jou de mogelijkheden zijn. Het eerste oriënterende gesprek is kosteloos.

Stichting Welzijn en Dienstverlening is een actieve organisatie voor sociaal werk in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Vanuit verschillende disciplines ondersteunen ongeveer 30 sociaal werkers de inwoners in het werkgebied bij hun vragen op diverse domeinen, zoals financiën, opgroeien en opvoeden, leefbaarheid, meedoen in de samenleving, relaties en inburgering en integratie. Samenwerking, verbinding, ondernemend en dichtbij zijn de uitgangspunten in ons werk. De activiteiten van SWD zijn heel divers. Medewerkers van SWD werken in diverse projecten en activiteiten vaak samen met instellingen en organisaties in het werkgebied.
Meer informatie leest u op onze website: www.s-w-d.nl

Share This