Partner worden van de Noord-Groningse Uitdaging?

Hoewel we de meeste zaken proberen in kind te regelen, maakt de Noord-Groningse Uitdaging jaarlijks wel kosten. Een deel van de uren van de managers wordt betaald, onkosten van het bestuur worden vergoed en het organiseren van bijeenkomsten kost geld. Die kosten betalen we van de bijdragen van onze partners. Zonder partners, geen Noord-Groningse Uitdaging! Sommige partners leveren een financiële bijdrage, anderen leveren een bijdrage in diensten. Je kunt je hier aanmelden als je meer informatie wilt.

Partner worden?

Partner worden van de Noord-Groningse Uitdaging? Als ondernemer ben jij ongelooflijk belangrijk om onze samenleving sterker en mooier te maken. Op verschillende manieren kun jij jouw maatschappelijke betrokkenheid tot uiting brengen en zo bijdragen aan een betere woon- en leefklimaat van jouw buren in een kwetsbare positie. Van kleine tot grote bijdrages, alles is welkom en hard nodig. Een groot maatschappelijk betrokken ondernemersnetwerk ontstaat op die manier. Je kunt je hier aanmelden als je onze partner wilt worden.

Founder worden?

Onze stichting zou nergens zijn zonder onze founders: de grondleggers die ons vanaf het begin financieel gesteund hebben. Zonder hen was de Noord-Groningse Uitdaging niet van de grond gekomen: Het Oranjefonds; Rabobank Noord-Groningen; GasTerra; gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond; Gasunie en gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen. Een deel van hen is nog steeds partner van de Noord-Groningse Uitdaging. Je kunt je hier aanmelden als je onze founder wilt worden.

Share This