Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Voor onze stichting hebben we nieuw kantoormeubilair nodig

Omschrijving

Ik ben de werkbegeleider van de ICT & Trainingenafdeling van Werk op Maat.
op deze afdeling zijn 12 werkplekken ingericht waar mensen kunnen leren werken met de computer (administratie werk, taallessen, cv maken etc.)
De bureaustoelen zijn ernstig verouderd en af.
ook onze stoelen in de entrée en de tafel in de spreekruimte zijn niet meer afdoende.
Via de spullenbank willen we een aantal oude spullen vervangen

Match informatie

Aanvraagdatum 15-11-2017
AanvragerStichting Werk op Maat
AanbiedersEnergy Academy – Groningen
Rabobank Delfzijl
Biblionet Groningen

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Werk op Mat
Missie van de organisatie Stichting Werk op Maat is er van overtuigd dat ieder mens, indien mogelijk, maatschappelijk zou moeten participeren en bijdragen. De kwaliteit van leven en met name in de persoonlijke sfeer en de eigen leefomgeving, is daarbij in eerste instantie de verantwoordelijkheid van burger zelf. Sommige mensen hebben als gevolg van een belemmering of omstandigheden ondersteuning nodig om te kunnen participeren en bijdragen.Stichting Werk op Maat biedt daarvoor enerzijds werkplekken aan op diverse terreinen en binnen verschillende vakgebieden met begeleiding. Zij biedt werkzaamheden aan waarmee mensen aan hun persoonlijke doelen kunnen werken en die zijn gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Betaalde arbeid is hierbij het hoogste doel. Indien dit (nog) niet haalbaar is wordt er gezocht naar een andere vorm van participatie.Anderzijds ontplooit, organiseert en faciliteert Werk op Maat projecten en activiteiten die gericht zijn op leefbaarheid en participatie in het algemeen die actueel zijn en aansluit op trends en ontwikkelingen in onze maatschappij op het gebied van sociale activering,Stichting Werk op Maat stelt daarbij haar menskracht, middelen en faciliteiten beschikbaar. Het doel van stichting Werk op Maat is een bijdrage te leveren op zowel individueel en collectief niveau. Dit kan variëren van preventieve tot probleemoplossende ondersteuning aan iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of religie.
Voornaam Rianne
Achternaam Stevens
Straat + huisnummer Industrieweg 7
Postcode 9981HJ
Plaats Uithuizen
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Voor onze stichting hebben we nieuw kantoormeubilair nodig
Uw vraag Ik ben de werkbegeleider van de ICT & Trainingenafdeling van Werk op Maat.op deze afdeling zijn 12 werkplekken ingericht waar mensen kunnen leren werken met de computer (administratie werk, taallessen, cv maken etc.)De bureaustoelen zijn ernstig verouderd en af.ook onze stoelen in de entrée en de tafel in de spreekruimte zijn niet meer afdoende.Via de spullenbank willen we een aantal oude spullen vervangen
Doelgroep De spullen zijn voor onze eigen stichting
Doel van uw vraag We willen onze oude spullen vervangen
Andere betrokken organisaties nee
Overige opmerkingen op te halen spullen:6 bureaustoelen (op wieltjes)4 blauwe kuipstoeltjeseen ronde blauwe kantoortafeleen ovalen blauwe kantoortafel
Captcha