Kennisbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Wat aanvullende kennis voor project nieuwe manege

Omschrijving

Onder verwijzing naar het gesprek van de stichting met Annemarieke Aarts op 1 maart 2018 hebben wij eventueel een aantal vragen voor ondersteuning.

Vraag 1 kennisvraag om de offertes van aannemers op kosten te beoordelen
Vraag 2 om samen met financieel deskundige het financieel plan door te nemen
Vraag 3 gebruik te mogen maken van de spullenbank

En eventueel bemiddeling bij menskracht bij realisatie van het project

Match informatie

Aanvraagdatum 01-03-2018
Aanvragerstichting beheer Pietershoeve

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie stichting beheer Pietershoeve
Missie van de organisatie leefbaarheid en voorzieningenniveau in het krimpgebied gemeente De Marne op peil houden.Stichting Beheer Pietershoeve wil in samenwerking met PSV Marneruiters, PSV Winnetou en de zorgboerderij/dagbestedinglocatie, mede vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, positief bijdragen aan de leefbaarheid van gemeente De Marne. Zowel op het terrein van werk en werkgelegenheid, dagbesteding voor mensen met een beperking, als ook op sport en sportbeleving, educatie en opvoeding, recreatie en toerisme.
Voornaam Jan
Achternaam Zwart
Vraag Hulp bij realisatie project nieuwe manage