Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Ronde prullenbakken (grijs en zwart)

Omschrijving

Bij de Spullenbank hebben we 7 grijze ronde prullenbakken staan.
Deze kunnen per stuk maar ook gezamenlijk worden afgenomen.

Match informatie

Aanboddatum 19-01-2017