Spelregels voor het indienen van een uitdaging

De Noord-Groningse Uitdaging brengt ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materialen. Ons werkgebied wordt begin dit jaar uitgebreid met de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, zodra deze gemeenten zich financieel aan de Noord-Groningse Uitdaging verbonden hebben.

Onze matchmakers willen zich graag inzetten voor de kleinere, niet-professionele initiatieven waarvan het netwerk niet groot genoeg is om e.e.a. zelf te regelen. Denk voor matches aan het aanbieden van expertise, het leveren van producten (bouwmaterialen, laptops, inboedel etc.) of het beschikbaar stellen van kantoorruimte. Bijna alles is mogelijk! Maar sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen en spelregels. Lees deze aub goed door voordat u een aanvraag indient.

Veelgestelde vragen

Wie kunnen een aanvraag indienen bij de Noord-Groningse Uitdaging?
Stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven zonder winstoogmerk die zich met hun activiteiten richten op een van de gemeenten uit ons werkgebied. Nu zijn dat de BMWE-gemeenten en de DAL-gemeenten sluiten daar spoedig bij aan.

Wijkt de Noord-Groningse Uitdaging wel eens af van deze grenzen?
Soms. Als er bijvoorbeeld een bedrijf of initiatief net buiten onze regio is waar geen lokale Uitdaging actief is. In dat geval kan het bestuur besluiten toch een match te maken.

Mijn organisatie is gevestigd binnen de regio maar onze projecten liggen daarbuiten. Kan ik toch een aanvraag indienen bij de Noord-Groningse Uitdaging?
Nee, de matches met Noord-Groningse ondernemers zijn bestemd voor projecten die zich richten op de bewoners van onze regio. De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.

Mijn organisatie is gevestigd buiten de BMWE- en de DAL-gemeenten. Kan ik voor een project dat zich wel afspeelt binnen een van deze gemeenten een uitdaging indienen?
Ja dat kan. Het project moet gericht zijn op de inwoners van de Noord-Groningse gemeenten en in die regio plaatsvinden. Wanneer de uitdaging wordt ingediend door een organisatie buiten onze regio zal echter wel gelet worden op het draagvlak dat de organisatie binnen de regio heeft.

Spelregels

 1. De indiener van een uitdaging is een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk.
 2. De indiener beschikt over onvoldoende (financiële) middelen om de uitdaging zelf op te lossen.
 3. De ingediende uitdaging is gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit in een van de gemeenten van onze Noord-Groningse Uitdaging.
 4. De Noord-Groningse Uitdaging vergoedt geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen een uitdaging indienen ten behoeve van een toekomstige gebeurtenis.
 5. De Noord-Groningse Uitdaging accepteert geen uitdagingen die puur financieel van aard zijn. Alle matches vinden plaats met gesloten beurzen: er gaat geen bedrag van de bankrekening van een bedrijf naar de bankrekening van een maatschappelijk initiatief. De Noord-Groningse Uitdaging daagt maatschappelijke initiatieven uit creatief te zijn: ‘Op welke manier kan een ondernemer in natura helpen?’
 6. Er mag geen sprake zijn van een exploitatietekort bij het maatschappelijke initiatief dat een aanvraag doet.
 7. De volgende zaken steunt de Noord-Groningse Uitdaging niet:
  – bijdragen voor individuen;
  – aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
  – normale exploitatie van een organisatie, oftewel uitdagingen met een structureel karakter (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke). We bemiddelen wel in het zoeken naar tijdelijke (werk)locaties.
 8. De matchgroep besluit over de aanvragen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit.
 9. De Noord-Groningse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.