Adviesgroep

Het bestuur van de Noord-Groningse Uitdaging wordt geadviseerd door een aantal deskundigen uit het maatschappelijke veld. Zij houden ons een spiegel voor als het gaat om het werk dat we doen en de uitdagingen die we daarbij tegenkomen.

We zijn ontzettend trots dat onze Adviesgroep wordt gevormd door:

  • Marc Verschuren, wethouder Winsum (namens de BMWE-gemeenten)
  • Kees van Wolferen, manager MJD (namens de Welzijnsorganisaties)
  • Nelleke Stegeman, regiohoofd SW&D (namens de Welzijnsorganisaties)
  • Rinze Kramer, directeur-bestuurder Woningstichting Wierden en Borgen (namens corporaties)
  • Sander Woldring, manager Commerciële Zaken Werkplein-Ability (namens sociale werkvoorziening)
  • Esther Pleizier, steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum (namens de 7 steunpunten)
  • Dick Henderikse algemeen directeur St. Openbaar Onderwijs Marenland (namens het basisonderwijs)
  • Inge Zwerver, adviseur Sociale Innovatie VGD (namens de dorpen en kernen)
  • Ilona Ebels, teamleider Biblionet Groningen (namens de bibliotheken)