Werkwijze

Voor de Noord-Groningse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm die is ontwikkeld in Arnhem in 1999. Deze werkvorm is inmiddels een succes in ruim 50 gemeentes in ons land.

De formule is simpel, maar sterk. Veel regionale ondernemers voelen zich betrokken bij Noord-Groningen en willen daar op een praktische manier invulling aan geven. Tegelijk is er bij maatschappelijke organisaties een grote behoefte aan de kennis en ondersteuning door ondernemers in de buurt.
De Noord-Groningse Uitdaging brengt deze ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van kennis, menskracht en materiaal. Denk aan het aanbieden van expertise, het ter beschikking stellen van kantoorruimte, het zoeken van vrijwilligers voor een specifieke uitdaging of het schenken van producten (laptops, inboedel etc.). Alles is mogelijk!

Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Noord-Groningse Uitdaging. Voldoet de uitdaging aan de spelregels, dan wordt deze voorgelegd tijdens de bijeenkomst van onze matchgroep. Als de matchgroep de uitdaging accepteert, wordt gekeken welk bedrijf in hun netwerk kan worden uitgedaagd om te zoeken naar een oplossing.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen vanuit bedrijven. Door een verhuizing is inboedel beschikbaar, een bedrijf wil haar jongere medewerkers graag verder ontwikkelen door hun training te laten geven over hun expertisegebied, etc. Voor deze bedrijven wordt gekeken bij welke behoefte in het maatschappelijke veld het aanbod aansluit.

Door het realiseren van concrete matches, levert de Noord-Groningse Uitdaging een actieve bijdrage aan het slaan van een brug tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De Noord-Groningse Uitdaging is een stichting die wordt gedreven op een combinatie van publieke en private middelen. De manager is de enige deels betaalde kracht. Alle overige werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers.