Wie mag er aanspraak maken op spullen en wie niet?

Het LOC runt de Spullenbank voor de Noord-Groningse Uitdaging. Zij nemen de beslissingen over de uitgifte van de spullen die zij voor ons beheren.

Spelregels

 1. De aanvrager is een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk.
 2. De activiteiten van de aanvrager zijn gericht op verbetering van de leefbaarheid in het werkgebied van de Groningse Uitdaging en van de Noord-Groningse Uitdaging:
  – de gemeenten Groningen, Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
 3. De aanvrager is een persoon die vanuit de uitkeringssituatie een eigen bedrijf* wil starten in het werkgebied van de Noord-Groningse Uitdaging en is doorverwezen door een werkcoach van het Werkplein. Voorwaarden (ter beoordeling van de werkcoach van het Werkplein):
  – de aanvrager beschikt over een bedrijfsplan en maakt aanspraak op de Bbz-regeling (een lening vanuit de gemeente met een startkapitaal van max. € 8.500,) of neemt deel aan het traject Parttime Ondernemen (PTO);
  – de behoefte komt naar voren uit het bedrijfsplan;
  – de aanvrager woont in het werkgebied van de Noord-Groningse Uitdaging;
  – het bedrijf wordt gevestigd in het werkgebied van de Noord-Groningse Uitdaging.
 4. De volgorde van uitgifte vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van aanvraag. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 5. Bij gelijktijdige aanvraag gaan stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven voor op personen die vanuit de Bbz-regeling/het PTO traject een aanvraag indienen.
 6. De uitgifte is ter beoordeling van het Team Spullenbank van het LOC. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen hun besluit.
 7. Bij twijfel legt het Team Spullenbank van het LOC de situatie voor aan de manager van de Noord-Groningse Uitdaging. De manager geeft binnen twee weken uitsluitsel en betrekt de Matchgroep daarbij.
 8. De Noord-Groningse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

* Omdat dit bijdraagt aan uitstroom, aan zelfredzaamheid en aan werkgelegenheid (en daarmee aan de leefbaarheid in de regio die economisch onder druk staat).

Veel gestelde vragen

Mijn organisatie is gevestigd binnen de regio maar onze projecten liggen daarbuiten. Kan ik toch een beroep doen op de Spullenbank?
Nee, de activiteiten van de Spullenbank zijn bestemd voor projecten die zich richten op de inwoners van onze regio (het werkgebied van de Groningse en van de Noord-Groningse Uitdaging). De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.

Mijn organisatie is gevestigd buiten de regio van de Groningse en de Noord-Groningse Uitdaging. Kan ik voor een project dat zich wel afspeelt binnen het werkgebied een aanvraag indienen?
Ja dat kan. Het project moet gericht zijn op de inwoners van onze regio en daarbinnen plaatsvinden. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een organisatie buiten onze werkgebieden, zal gelet worden op het draagvlak dat de organisatie binnen de regio heeft.